Trajnost v podjetju zooplus

Trajnost v podjetju zooplus

Pri podjetju zooplus* jemljemo odgovornost do živali, ljudi in okolja zelo resno. Med drugim zato spodbujamo dobrobit za vse prikrajšane hišne ljubljenčke, ustvarjamo delovno okolje za naše zaposlene, v katerem se lahko razvijajo po svojih najboljših močeh in nenazadnje, aktivno prispevamo k doseganju globalnih ciljev varstva podnebja.

Verjamemo tudi, da lahko napredujemo le z našo kulturo, usmerjeno v vrednote, ki temeljijo predvsem na medsebojnem spoštovanju. Zatorej je trajnostno ravnanje bistven del naše korporativne filozofije – tako da lahko v prihodnosti doprinesemo še k veliko veselim trenutkom hišnih ljubljenčkov.

* Spletna trgovina zoohit je del podjetja zooplus. 

Kako v našem podjetju prevzemamo odgovornost: