Naša predanost okolju

Naša predanost okolju


Kot vseevropski spletni trgovec jemljemo svojo odgovornost za naš planet zelo resno in želimo aktivno prispevati k doseganju globalnih ciljev varovanja podnebja. Zato redno merimo svoj ogljični odtis v skladu s standardi protokola o toplogrednih plinih in izvajamo ukrepe preko katerih se lahko toplogrednim plinom izognemo ali bistveno zmanjšamo emisije.

Znanstvene študije kažejo, da ima lahko spletna trgovina ugodno ekološko ravnovesje glede na emisije toplogrednih plinov v primerjavi z nakupovanjem v fizični trgovini. Eden izmed vidikov spletne trgovine, ki se pogosto poudarja kot posebej škodljiv za okolje, je velika količina vračil paketov. Pri zooplusu* ohranjamo vračilo paketov nižje od enega odstotka, kar bistveno zmanjša negativen vpliv na okolje.

> Študijski vpogledi

* Spletna trgovina zoohit je del podjetja zooplus. 

Izogibanje in zmanjšanje emisij CO₂

Pri zooplusu si prizadevamo zmanjšati emisije CO₂ na različnih področjih, kot na primer: 

Učinkovito logistično omrežjeUčinkovito logistično omrežje

Z gosto mrežo skladiščnih lokacij po vsej Evropi se osredotočamo na kratke razdalje, da bi znatno zmanjšali emisije v transportni logistiki. Vse bolj sodelujemo z logističnimi partnerji, ki sledijo smernicam za ohranjanje podnebja in za dostavo uporabljajo električna vozila.

Ekološke rešitve za embalažoEkološke rešitve za embalažo

Tako naše kartonske škatle kot polnila v naših paketih so večinoma izdelani iz recikliranih materialov, ki jih je po uporabi mogoče ponovno reciklirati. Prav tako nenehno preizkušamo raznolike ekološke inovacije izdelkov, da bi naša uporaba materialov postala še prijaznejša okolju.

Standardizirana logistikaStandardizirana logistika

Uporabljamo omejeno število standardnih velikosti paketov, ki so po višini prilagojeni glede na vsebino paketa. To prihrani količino polnilnega materiala v vsakem paketu in omogoča maksimalen izkoristek prostora v vsakem tovoru tovornjaka, tako da je na splošno potrebnih manj prevozov.

Skrb za zmanjšanje odpadkovSkrb za zmanjšanje odpadkov

V podjetju preprečujemo nastajanje nepotrebnih odpadkov in predvsem skrbimo, se užitne hrane za živali ne zavrže. Zato redno podarjamo hrano za živali pred pretečenim rokom uporabnosti različnim organizacijam za zaščito živali.

Trajnostna naravnanost pri vračilu blagaTrajnostna naravnanost pri vračilu blaga

Vračila iz naše ponudbe opreme so običajno obnovljena za ponovno prodajo. V kolikor izdelek ni primeren za prodajo, vendar je še uporaben, ga darujemo. Kjer je le mogoče, popravimo poškodovane izdelke z zamenjavo posameznih delov, da se izgognemu nepotrebnim odpadkom.

Obnovljivi viri energijeObnovljivi viri energije

Pisarne in skladiščne prostore v lasti podjetja na različnih lokacijah že oskrbujemo z obnovljivimi viri energije. Naš sedež pisarne v mestu München je na primer oskrbovan s 100% zeleno električno energijo.


Izravnava emisij ogljika

zooplus podpira različne certificirane projekte varstva podnebja za izravnavo emisij, ki izvirajo iz našega poslovanja. Poleg nenehnega zmanjševanja naših emisij, je vlaganje v podnebne projekte pomemben del naših prizadevanj za zmanjšanje ogljika. Ti projekti zmanjšajo ali odstranijo CO₂ iz ozračja, s čimer zmanjšajo skupni vpliv na okolje, ne glede na lokacijo.

Zavezanost podjetja zooplus

V zooplusu smo zavezani k varstvu podnebja

Da bi se izognili izpustom škodljivih toplogrednih plinov, podpiramo projekte varstva podnebja, ki spodbujajo širjenje obnovljivih virov energije, kot sta vetrna in vodna energija, ali projekte, ki varujejo gozdna območja pred krčenjem in tako ohranjajo pomembne zaloge ogljika. V okviru projektov za odstranjevanje in shranjevanje CO2, podjetje zooplus spodbuja tudi proizvodnjo biooglja iz bambusovih odpadkov, ki trajno veže ogljik. Več o naši zavezanosti posameznim projektom in o platformi partnerja Ceezer si preberite tukaj.

Zraven prispevka za varstvo podnebja, vsi projekti prispevajo k enemu ali več od 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih razvili Združeni narodi. Tako se v skladu z ukrepi za varstvo podnebja hkrati ustvarjajo na primer boljši zdravstveni pogoji ali delovna mesta za lokalno prebivalstvo.

Vsi podprti projekti so certificirani v skladu z mednarodnimi standardi, kot so Gold Standard, Verra ali Plan Vivo; projekti v zgodnji fazi so v predhodnem postopku za certifikacijo. Ti neodvisni standardi zagotavljajo, da projekti dokazljivo zmanjšujejo emisije CO2 in njhov vpliv na podnebje je nenehno kontroliran s strani tretjih revizorjev.

Pogosta vprašanja in odgovori o kompenzaciji CO2

Kaj je podnebni prispevek in kaj pomeni kompenzacija CO₂?

Znesek prostovoljnega podnebnega prispevka nakažemo certificiranemu projektu varovanja podnebja, ki dokazano varčuje z emisijami CO₂. Na ta način se emisije CO₂, ki se izpustijo na eni določeni lokaciji, prihranijo drugod po svetu; na splošno se emisije izravnajo. Osnovna ideja je, da se na splošno izpusti manj toplogrednih plinov, kar je za ozračje ključnega pomena. Poleg izravnave CO₂ je bistvenega pomena nenehno izogibanje in zmanjševanje emisij CO₂.

Kaj so projekti varovanja podnebja?

Projekti varstva podnebja pomagajo v boju proti globalnemu segrevanju z dokazljivim zmanjšanjem toplogrednih plinov, njihovim skladiščenjem ali odstranjevanjem iz ozračja. To je mogoče doseči z različnimi pristopi, kot so varstvo gozdov, pogozdovanje ali širjenje obnovljivih virov energije. Projekti morajo izpolnjevati mednarodno priznane standarde ter so certificirani in revidirani v skladu s strogimi merili, na primer zlatim standardom. S tem se zagotavlja in redno potrjuje ugoden učinek projektov na varstvo podnebja.

Zelo pomembno je, da ti projekti razvijajo in vzpostavljajo dodatne ukrepe za varstvo podnebja, katerih brez projektov ne bi bilo. Poleg tega mora biti prispevek k zmanjšanju emisij CO₂ v ozračju jasno merljiv. Vsak projekt mora tudi zagotoviti, da bodo prihranjene emisije CO₂ uporabljene za izravnavo samo enkrat in da bodo pripadajoča potrdila prek uradnih registrov ukinjena.

Zakaj bi morali izravnati emisije CO₂?

Emisijam bi se idealno morali izogniti v splošnem, na primer s prehodom s fosilnih goriv na obnovljive vire energije pri oskrbi z električno energijo. Kadar se emisijam ogljika ni mogoče popolnoma izogniti, jih je potrebno čim bolj zmanjšati: na primer, namesto pošiljanja enega napol naloženega tovornjaka na prevoz vsak dan od dveh zaporednih dni, bi lahko odposlali samo en polno naložen tovornjak vsak drugi dan. Ker se vsem emisijam običajno ni mogoče popolnoma izogniti, je smiselno izravnati preostale emisije.

Kako zooplus ve, da se emisije CO₂ v projektih res izravnavajo?

Projekti za preprečevanje emisij ogljika so certificirani v skladu z vodilnimi tržnimi standardi, kot je zlati standard, in jih redno potrjujejo zunanje tretje osebe. To zagotavlja, da tako razvoj kot vzdrževanje projektov delujeta zanesljivo in da projekti zagotavljajo obljubljene prihranke emisij. Projekti odstranjevanja ogljika, ki pogosto uporabljajo novejše tehnologije, so vsaj že v fazi predhodne certifikacije po enem izmed mednarodnih standardov.