Odpadki in predpisi glede varovanja okolja

Določbe glede odstranjevanja izrabljenih baterij

Sledeča določba se nanaša na baterije ali izdelke z vgrajenimi baterijami, ki niso namenjeni nadaljnji prodaji (samo za končne uporabnike):

1. Neodplačen prevzem rabljenih baterij

Baterije se ne smejo odlagati v običajne hišne smeti. V skladu z zakonom ste odgovorni za vrnitev starih rabljenih baterij, da se omogoči njihovo ustrezno odstranjevanje. Stare baterije lahko oddate na komunalno zbirno mesto ali brezplačno v lokalni trgovini. V skladu s predpisi smo kot distributer baterij odgovorni za prevzem starih izrabljenih baterij, ta odgovornost pa se nanaša le na stare baterije, ki jih imamo ali smo jih v našem asortimanu imeli kot nove baterije. Navedene stare baterije lahko po uporabi v zadostno frankirani pošiljki pošljete na naš naslov ali direktno brezplačno oddate v naše odpremno skladišče na spodnji naslov:

zooplus SE

c/o Rhenus AG & Co. KG

Marktal 3

99880 Hörselgau

Odstranjevanje baterij

2. Pomen simbolov na baterijah

Baterije nosijo oznako prečrtanega smetnjaka (slika levo). Ta simbol nakazuje, da se baterije ne smejo odvreči v hišne smeti. Baterije, ki imajo več kot 0,0005 masnih odstotkov živega srebra, več kot 0,002 masnih odstotkov kadmija ali več kot 0,004 masnih odstotkov svinca, so pod simbolom prečrtanega smetnjaka opremljene še s kemičnimi oznakami vsake škodljive snovi – pri tem je Cd označba za kadmij, Pb za svinec in Hg za živo srebro.

Odstranjevanje električnih in elektronskih naprav

Oznaka „prečrtan smetnjak“ pomeni: električne in elektronske naprave se ne smejo odlagati v običajne hišne smeti. Stare naprave lahko brezplačno oddate na komunalnem zbirnem mestu. Stare naprave iz privatne uporabe lahko iz tega naslova vrnete k nam. Brezplačno vam na voljo ponujamo etiketo za vrnitev naprave, ki jo lahko naročite po e-mailu na service@zoohit.si. Prosimo, bodite pri tem pozorni, da je naprava zapakirana v ustrezno embalažo, da se prepreči morebitno poškodovanje in da se izključi mehanski pritisk ali razbitje. Prosimo, upoštevajte, da smo odgovorni za prevzem starih naprav z dolžino preko 25 cm le v primeru, da pri nas kupite enako napravo, ki v bistvu izpolnjuje enake funkcije. Sprejem starih aparatov se lahko zavrne, če je zaradi onesnaženosti ogroženo zdravje in varnost ljudi. Za izbris osebnih podatkov ste odgovorni sami. Stare baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v napravo, je treba pred odpremo ločiti od naprave.

Predpisi v zvezi z embalažo

Predpise o embalaži upoštevamo, zato imamo sklenjeno pogodbo s pristojnim podjetjem za predelavo odpadkov.