Splošni pogoji poslovanja za potrošnike

 • 1. Veljavnost

  Ti splošni pogoji uporabe (SPP) veljajo za vsa naročila oddana s strani potrošnikov prek spletne trgovine www.zoohit.si, ki jo upravlja zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Nemčija (v nadaljevanju: zooplus).

 • 2. Naročilo, sklenitev pogodbe & besedilo, količinske omejitve, preprodaja blaga

  1. Naročilo blaga

  • zooplus nudi svojim strankam bogato izbiro izdelkov za hišne živali. S klikanjem na izdelke ali opise izdelkov pride kupec do opisa izdelkov, npr. oblika izdelka, velikost ali vrsta okusa. Z izbiro želene količine izdelka in klikom na simbol vozička za nakup, je izdelek položen v virtualno nakupovalno košarico.
  • S klikom na gumb "nakupovalna košarica", postavljenem v spletni trgovini na desni strani zgoraj, pride kupec do pregledne strani in lahko vsakokrat preveri, kateri izdelki se nahajajo v njegovi virtualni nakupovalni košarici in po potrebi lahko vnese popravke.
  • Če želi kupec svoj nakup zaključiti, lahko nadaljuje s pritiskom na gumb "k naročanju/blagajna". Registrirane stranke lahko tukaj vnesejo svoje uporabniško ime in geslo, da lahko shranjene informacije o sebi avtomatično uporabijo za naročilo. Alternativno se lahko stranka registrira kot nova stranka in odpre svoj račun ali brez odprtja računa nadaljuje nakup. V tem primeru mora stranka na naslednji strani podati podatke o svojem naslovu in podatke za izstavitev računa.
  • S ponovnim klikom na gumb "naprej" pride stranka do predzadnjega koraka naročila "pregled". Tukaj pridobi stranka seznam svojega naročila z navedbo cene (vključno z zakonsko določenim DDV) ter podatke o dostavni službi in stroških pošiljanja.
  • Naročilo je zaključeno s klikom na gumb "naroči". S tem je oddana zavezujoča ponudba.

  2. Sklenitev pogodbe

  • Blago, ki je na voljo v trgovini, se prodaja izključno nekomercialnim osebam, torej samo potrošnikom, ki sklenejo pravni posel za namene, ki jih ni mogoče pripisati niti njihovi komercialni niti samostojni poklicni dejavnosti. Ponudbe v naši spletni trgovni www.zoohit.si torej niso namenjene podjetjem. Podjetja so fizične ali pravne osebe ali družbe, ki pri sklenitvi pravnega posla opravljajo svojo gospodarsko ali samostojno poklicno dejavnost.
  • Predstavitev asortimana v spletni trgovini služi kot ponazoritev in ne predstavlja obvezujočih ponudb za nakup. Kupec poda iz svoje strani obvezujočo ponudbo za sklenitev nakupne pogodbe s tem, da s klikom na gumb "naroči" zaključi postopek naročila. Stranka nato prejme avtomatično potrdilo o sprejemu naročila preko e-pošte (potrdilo o naročilu). To potrdilo o naročilu še ne predstavlja sprejetja ponudbe. Pogodba z zooplus stopi v veljavo šele, ko zooplus naročeni izdelek pošlje stranki in kupcu potrdi odpremo po e-pošti (potrdilo o odpošiljanju).
  • Ne glede na 2.2.b, če stranka izbere plačilo vnaprej, je pogodba zaključena, ko zooplus pošlje podatke o plačilu. Podatki o plačilu bodo poslani stranki v 24 urah od oddaje naročila. Potrditev naročila ne predstavlja podatkov plačila. V primeru plačila vnaprej, zapade znesek računa v plačilo po prejemu podatkov o plačilu in se plača v roku 7 dni od prejema z bančnim nakazilom na enega od računov navedenih v 8.1.d. Prejem zneska računa na naš račun je odločilen za upoštevanje roka plačila. Če plačilo po 7 dneh ne bo zabeleženo na enem od računov, navedenih v 8.1.d., bo naročilo stranke samodejno preklicano. 
  • Pogodbeni jezik je angleščina.

  3. Vsebina pogodbe

  Besedilo pogodbe bomo hranili do popolne obdelave naročila, nato pa ga bomo arhivirali za shranjevanje v skladu z davčnim in gospodarskim pravom. Po prejemu naročila s strani zooplusa bo kupec od zooplusa prejel ločeno potrditveno e-poštno sporočilo, ko bo vsebovalo bistvene vsebine pogodbe, vključno s Splošnimi pogoji, veljavnimi v času pogodbe. Če izgubite dokumente v zvezi z naročili, se obrnite na nas. Z veseljem vam bomo poslali kopijo podatkov o vašem naročilu.

  4. Količinske omejitve, najvišja vrednost naročila, preprodaja blaga

  Ponujeno blago se prodaja samo v količinah za domačo porabo ter samo polnoletnim osebam. Največja dovoljena vrednost naročila je 1900€. Komercialna preprodaja blaga ni dovoljena. zooplus si pridržuje pravico, da ne sprejme pogodbenih ponudb, za katere se zdi, da so narejene za namene komercialne preprodaje blaga.

 • 3. Cene in stroški pošiljanja

  Vse cene vključujejo zakonsko določen DDV in druge komponente cene in ne vključujejo stroškov dostave. 

  Za informacije o stroških pošiljanja v določenih državah prosimo preberite: Informacije o pošiljanju in stroški.

  Če naročite izdelke iz zooplus spletne trgovine z dostavo zunaj EU, boste morda zavezani uvoznim dajatvam in davkom, ki se zaračunajo, ko paket prispe na določen cilj. Vse dodatne stroške carinjenja morate kriti sami. Nad temi stroški nimamo nadzora. Carinski predpisi se od države do države zelo razlikujejo, zato se za več informacij obrnite na lokalni carinski urad.

 • 4. Dostava

  Dostava je možna v Slovenijo in na Hrvaško.

  Če v podrobnih informacijah ponudbe ali izdelka ni navedeno drugače, se dostava izvede v 2 do 4 delovnih dneh. Rok dostave prične teči na dan, ko je pogodba zaključena, razen pri vnaprejšnjem plačilu: pri tem prične teči rok na dan, ko je izdan nalog plačila. V primeru, da rok zapade na soboto, nedeljo ali javni praznik, ki ga priznava država, kamor se pošiljka dostavlja, se rok samodejno podaljša na naslednji delovni dan. Podrobne informacije o pogojih pošiljanja in dostave so na voljo tukaj.

  Če vsi naročeni izdelki niso na zalogi, ima zooplus pravico na lastne stroške izvesti delne dostave, v kolikor se stranka s tem strinja.

  V primeru, da zooplus naročenega izdelka ne more dostaviti, ker ga zooplus brez lastne krivde ne dobi dobavljenega od svojega dobavitelja, lahko zooplus odstopi od pogodbe. V tem primeru zooplus stranko nemudoma obvesti in ji ponudi podoben izdelek. V primeru, da podoben izdelek ni na voljo ali stranka ne želi dostave tega izdelka, bo zooplus plačilo za že plačane izdelke brez protistoritev nemudoma povrnil.

  Znotraj EU poteka dostava brez carine. Pri pošiljanju v države izven EU nosi stranka morebitne carinske, davčne ali druge dajatve sama.

  Če so prejeti izdelki poškodovani zaradi transporta, je potrebno takoj obvestiti Oddelek za pomoč strankam. zooplus ima na tak način možnost pri prevozniku ali zavarovalnici za transportno zavarovanje reklamirati škodo. Če stranka ne zagotovi potrdila o poškodbi pri prevozu, to ne sme imeti vpliva na njene pravice iz naslova zakonske garancije.

  Za čim boljše izpolnjevanje naročil posreduje zooplus ustrezni dostavni službi e-poštni naslov in - če je dana – tudi telefonsko številko strank. To posredovanje je obvezen del pogodbenega razmerja z zooplus. Stranka temu nima pravice nasprotovati. Podrobne informacije o tem najdete v Izjavi o varstvu podatkov

 • 5. Pridržek lastninske pravice

  Do celotnega plačila ostane blago last zooplusa. Pred tem brez soglasja s strani zooplusa ni dovoljena zastava, prenos lastništva, predelava ali preoblikovanje blaga.

 • 6. Pravica do odpovedi

  Potrošniki imajo zakonsko pravico do odstopa od pogodbe ob sklenitvi pogodbe o prodaji na daljavo. zooplus zagotavlja naslednje informacije v skladu z zakonskim modelom. Potrošnik je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki niso namenjeni za njihove komercialne ali samozaposlene dejavnosti. Če imajo stranke dodatna vprašanja o odpovedih, se lahko obrnejo na naš Oddelek za pomoč strankam.


  Navodila ta odpoved

  Uveljavljanje pravice do odpovedi

  Pravica do odpovedi

  Stranka ima pravico, da v roku 14 dni brez navedbe razloga odstopi od te pogodbe.

  Odpovedni rok se šteje 14 dni od dneva, ko ste sprejeli ali imate vi ali z vaše strani imenovana tretja oseba, ki ni prevoznik, zadnje blago v posest.

  Za uveljavljanje svoje pravice do odpovedi, nas morate obvestiti (zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Nemčija, telefonska številka: +386 12 276 049, e-mail: service@zoohit.si) z jasno obrazložitvijo (npr. pisno po pošti, e-pošti) o vaši odločitvi, da odpovedujete to pogodbo. Za to lahko uporabite priložen vzorčni odstopni obrazec, ki pa ni obvezen.

  Za upoštevanje odpovednega roka je dovolj, da obvestilo o odpovedi odpošljete pred iztekom roka pravice do odpovedi.

  Potek odpovedi

  V primeru odpovedi te pogodbe, vam bomo povrnili vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški pošiljanja (z izjemo dodatnih stroškov, ki so nastali zato, ker ste izbrali drugačno obliko dostave kot ponujena z naše strani, najboljšo standardno dostavo) takoj in najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko smo prejeli vaše obvestilo o odpovedi. Za vračilo denarja se uporabi enako plačilno sredstvo, ki je bilo uporabljeno pri prvotni transakciji, razen, če ni izrecno drugače dogovorjeno; v nobenem primeru ne boste imeli zaradi vračila denarja dodatnih stroškov. Vračilo denarja lahko tudi zavrnemo dokler nismo prejeli blaga nazaj ali dokler ne predložite dokazila, da ste poslali blago nazaj, pri čemer se upošteva kaj je bilo storjeno prej.

  Blago morate poslati na zooplus naslov:

  zooplus SE
  c/o Dirks Consumer Logistics - Skalski-Logistic Park
  ul. Wrocławska 36
  Wojkowice, 55-020 Żórawina
  Poljska

  brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, ko ste nas obvestili o svojem odstopu od te pogodbe. Rok je upoštevan, če blago pošljete nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

  Stroške, ki nastanejo pri vračilu blaga nosimo mi. Za vsako morebitno izgubo vrednosti blaga, ki se šele pojavi, če nastane ta izguba vrednosti zaradi preizkušanja kakovosti, lastnosti in delovanja blaga, odgovarjate le, če niste ravnali v skladi s predpisi.

  Zaključek poteka odpovedi

  Izključitev pravice do odstopa od pogodbe

  Pravica do odstopa od pogodbe je izključena pri dobavi blaga:

  • ki ni vnaprej izdelano, ampak je pri proizvodnji prevladala individualna izbira ali odločitev potrošnika ali je bilo izdelano posebej po navodilih in želji stranke, 
  • ki ni primerno za vračila zaradi varovanja zdravja ali higiene, če je bil pečat poškodovan po dostavi,

  • ki je po dobavi zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugim blagom.

  Vzorčni odstopni obrazec

  Primer odstopnega obrazca:

  (Tovrstni obrazec je potrebno izpolniti in nam ga poslati samo v primeru, če želite odstopiti od pogodbe)

  — Naslov: zooplus SE, Oddelek za pomoč strankam / Kundenservice, Sonnenstraße 15, 80331 München, service@zoohit.si

  — Obveščam/Obveščamo (*) vas, da odstopam/odstopamo (*) od pogodbe za prodajo naslednjega blaga (*) /za zagotovitev naslednje storitve (*)

  — Naročeno dne (*) /prejeto dne (*)

  — Ime potrošnika(-ov)

  — Naslov potrošnika(-ov)

  — Podpis potrošnika(-ov) (samo če se obrazec pošlje na papirju)

  — Datum

  (*) Po potrebi črtajte.

 • 7. Garancija in odgovornost

  Veljajo zakonsko določene pravice do garancije.

  Veterinarska dietna hrana se lahko uporablja le po priporočilu in pod rednim nadzorom lečečega veterinarja. Vašega hišnega ljubljenčka med hranjenjem redno (vsakih 6 mesecev) peljite na kontrolne preglede k veterinarju, v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja vaše živali pa takoj poiščite pomoč veterinarja. zooplus ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice nepravilne ali nepotrebne uporabe veterinarske dietne hrane, ki ni v skladu s predpisano uporabo.

  Zdravila se smejo uporabljati le v skladu s priporočili in pod rednim nadzorom družinskega veterinarja. Z družinskim veterinarjem se je treba med uporabo redno posvetovati za preglede in takoj, če se zdravje hišnega ljubljenčka poslabša. zooplus ne prevzema odgovornosti za posledice nepravilne uporabe ali uporabe medicinsko nepriznanih zdravil.

 • 8. Načini plačila, kuponi, zamudne obresti in druga škoda zaradi zamude, računi

  1. Načini plačila

  Načeloma vam ponujamo izbiro med naslednjimi možnostmi plačila: a. Plačilo s kreditno kartico, b. Plačilo po predračunu, c. Plačilo s PayPal, d. Plačilo z ApplePay, e. Plačilo po povzetju. Pridržujemo si pravico, da za vsako naročilo, v posameznih primerih ali glede na način dostave, ki ga izbere stranka, ne ponudimo določenih načinov plačila ali sprejmemo le določene načine plačila in se sklicujemo na druge načine plačila. Plačilo s pošiljanjem gotovine ali čekov ni možno in zooplus ne odgovarja za njihovo izgubo.

  a. Plačilo s kreditno kartico

  Pri plačilu s kreditno kartico sledi bremenitev v roku enega tedna po odpremi blaga (sprejemamo MasterCard, Visa).

  b. Plačilo po predračunu

  Če želi stranka plačati vnaprej, se znesek računa nakaže n spodaj naveden račun v roku 7 dni po prejemu podatkov o plačilu. Blago bo odposlano šele po prejemu plačila. Če plačila v celoti ne nakažete v sedmih dneh od prejema teh podatkov o plačilu, bomo vaše naročilo preklicali. Več informacij o predplačilu najdete v naši pomoči.

  Naši bančni podatki:

  zooplus

  SE Sonnenstraße 15, 80331 München

  UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D., LJUBLJANA

  TRR: 2900 0007 0053 451

  IBAN: SI56 2900 0007 0053 451

  SWIFT (BIC): BACXSI22

  c. Plačilo s PayPal

  Plačate neposredno prek svojega PayPal računa. Po oddaji naročila boste preusmerjeni na PayPal, kjer odobrite vrednost naročila. Takoj, ko bo naš PayPal račun obveščen o vašem pooblastilu, bo pošiljka opravljena - odvisno od časa dostave, navedenega za izdelek. Vaš PayPal račun bo bremenjen za dejanski znesek računa po odbitku morebitnih popustov, darilnih bonov itd. takoj po odobritvi.

  d. Plačilo z ApplePay

  Apple Pay je na voljo kot način plačila za naprave iOS v naši aplikaciji in mobilni spletni trgovini. To plačilno sredstvo lahko izberete v območju za dokončanje nakupa. Dostopen je prek brskalnika Safari, plačate pa lahko s povezano plačilno kartico. Plačate neposredno prek računa Apple. Po oddaji naročila boste preusmerjeni na Apple, da odobrite plačilo v vrednosti naročila. Ko bomo obveščeni o vašem pooblastilu, bo pošiljka opravljena - odvisno od časa pošiljanja, navedenega ob izdelku. Odvisno od načina plačila, izbranega pri Apple Pay, bo vaša plačilna metoda bremenjena z dejanskim zneskom na računu, od katerega bodo odšteti morebitni popusti, kuponi itd., takoj po odposlani pošiljki.

  e. Plačilo po povzetju

  Stranka plača naročeno blago le ob osebnem prevzemu ali na pošti.

  2. Kuponi

  Pri unovčevanju promocijskih kuponov je treba upoštevati posebej veljavne pogoje unovčenja. Ustrezne informacije so navedene na kuponih.

  3. Zamudne obresti in druga škoda zaradi zamude

  Če stranka zamuja s plačilom, se kupnina v času zamude obrestuje po zakonski obrestni meri zamudnih obresti. zooplus si pridržuje pravico, da zahteva višjo odškodnino zaradi zamude pri dokazovanju.

  4. Računi

  zooplus ima pravico do elektronske izdaje računa stranki. Elektronski računi bodo stranki poslani po elektronski pošti v PDF obliki. Fakturirani prometni davek stranki ne daje pravice do odbitka vstopnega davka.

 • 9. Varovanje podatkov

  zooplus zelo resno obravnava varovanje podatkov svojih strank. Določila o varovanju podatkov s strani zooplus so na voljo tukaj.

 • 10. Marketinško obveščanje & komunikacija s strankami

  Če stranka sklene pogodbo o nakupu izdelka ali storitve z zooplus in navede svoj e-poštni naslov, lahko zooplus ta e-poštni naslov uporabi za neposredno oglaševanje podobnega blaga ali storitev. Stranka ima pravico, da kadar koli ugovarja uporabi elektronskega naslova v ta namen, ne da bi pri tem utrpela kakršne koli druge stroške, razen stroškov prenosa po osnovnih cenah. Vsako e-poštno sporočilo vsebuje v ta namen povezavo za odjavo. Druga možnost je, da ugovor kadar koli vložite po elektronski pošti na service@zoohit.si.

 • 11. Upravitelj spletne trgovine

  Zooplus

  SE Sonnenstraße 15

  80331 München
  Nemčija

  Izvršilni odbor:
  Geoffroy Lefebvre
  Andreas Maueröder

  Predsednik nadzornega sveta:
  Stefan Götz

  Sedež podjetja: München

  Okrožno sodišče München, HRB 273759

  ID za DDV: SI62204785

 • 12. zooTočke - zoohitov Program zvestobe

  Pri registraciji in vzpostavitvi računa „Moj Zoohit“ ter s prvim naročilom prejme stranka avtomatsko pravico do brezplačne udeležbe pri zoohitovem Programu zvestobe. Podrobnosti o pogojih sodelovanja najdete tukaj.

  V računu stranke navedena elektronska pošta (e-mail) bo uporabljena s strani zoohita, da obvešča stranko o njenem stanju zooTočk. Stranka ima pravico nasprotovati uporabi elektronskega poštnega naslova (e-poštni naslov) kadar koli, brez kakršnih koli stroškov, razen stroškov prenosa po osnovnih tarifah.

 • 13. Spletno reševanje sporov

  Uradno spletno mesto Evropske komisije za spletno reševanje sporov je na voljo na naslovu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL. Zooplus ni dolžan niti pripravljen sodelovati v shemi za reševanje sporov.

 • 14. Končna določila

  V primeru, da določila teh splošnih pogojev poslovanja postanejo neveljavna ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost drugih določb teh Splošnih pogojev poslovanja. Velja nemško pravo z izključenostjo konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG). Ta izbira prava velja le toliko, dokler ni v nasprotju z aktualnimi veljavnimi zakonskimi določbami prava države, v kateri ima potrošnik v času njegovega naročila stalno prebivališče.

 • 15. Tiskana verzija splošnih pogojev poslovanja

  S klikom na ikono tiskalnika v zgornjem desnem kotu na vrhu strani lahko natisnete te pogoje poslovanja. V kolikor želite te pogoje poslovanja shraniti na vašo napravo, lahko to storite s klikom na ikono PDF v zgornjem desnem kotu.

  Če želite pogoje poslovanja odpreti v PDF obliki, potrebujete Adobe Reader, ki ga lahko brezplačno prenesete TUKAJ.

Nazadnje posodobljeno: 21.08.2023