Pogoji uporabe

Ti pogoji uporabe veljajo za vaš spletni račun za stranke v spletni trgovini zoohit (v nadaljnjem besedilu "račun zoohit"), storitev, ki jo ponuja podjetje zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Nemčija, del katerega je spletna trgovina zoohit (v nadaljnjem besedilu "zoohit").

Registracija in uporaba računa zoohit je namenjena samo zasebnim strankam, ki prebivajo v Evropskem gospodarskem prostoru, Švici, Norveškem in Združenem kraljestvu. Z registracijo na zoohit in uporabo računa zoohit ter drugih storitev, ki jih ponuja zoohit, se strinjate z naslednjimi Pogoji uporabe.

I. Račun zoohit

1. Registracija

1.1 Račun zoohit je namenjen posameznikom, ki se registrirajo z imenom. Zaradi tega je registracija obvezna pred uporabo. Uporabnik mora zahtevana polja spletnega obrazca verodostojno izpolniti. Ni dovoljeno vnašati imen ali naslovov tretjih oseb ali psevdonimov. Po registraciji lahko uporabnik svoj račun uporablja tako, da vnese podatke za dostop (e-poštni naslov in geslo). S svojimi podatki za dostop lahko uporabnik dostopa tudi do drugih storitev zoohit.

1.2 Registracija je možna samo za polnoletne osebe. Vsak uporabnik lahko ustvari samo en račun zoohit.

2. Uporaba

2.1 Po registraciji lahko uporabnik dostopa do svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko tu najde različne informacije. Te vključujejo na primer pregled naročil, stanje naročil, pregled računov, seznam želja, priporočene izdelke in tudi osebne podatke ter informacije o drugih storitvah zoohit. Uporabnik lahko prav tako vnese več naslovov za dostavo in hitro ter enostavno upravlja s svojimi podatki.

2.2 Uporabnik ne sme drugim osebam izdati informacij, kot sta uporabniško ime in geslo. Uporabnik mora podatke, potrebne za uporabo, hraniti nedostopno tretjim osebam in jih zaščititi pred nepooblaščenim dostopom. Če uporabnik ugotovi kakršno koli zlorabo svojih podatkov za prijavo, je dolžan o tem takoj obvestiti zoohit, da lahko zoohit sprejme ustrezne ukrepe.

2.3 Uporabnik je odgovoren za vsako zlorabo svojih prijavnih podatkov. To velja zlasti za nepooblaščeno razkritje in nepravilno shranjevanje prijavnih podatkov, kar bi lahko povzročilo zlorabo.

2.4 Uporabnik jamči, da ne bo uporabljal nobene programske opreme ali programov, ki spremenijo ali poslabšajo funkcijo ali razpoložljivost računa ali storitev zoohit (zlasti aplikacije zoohit), kot so poskusi vdora, napadi s silo, uporaba ali pošiljanje vohunske programske opreme, virusov in črvov. Če zoohit uporabniku izda obvestila ali navodila glede uporabe funkcij računa zoohit oz. storitev, jih mora uporabnik upoštevati.

2.5 zoohit bo uporabnikom omogočil brezplačen dostop do računa zoohit za nedoločen čas. Vendar si zoohit pridržuje pravico, da posamezne uporabnike kadarkoli brez navedbe razlogov izključi iz registracije ali uporabe računa zoohit ali pa ukine ali spremeni račun zoohit kot celoto ali posamezne storitve.

3. Odgovornost

3.1 zoohit ne odgovarja za nemoteno dostopnost spletnih mest in storitev zoohit (zlasti aplikacije zoohit).

3.2 zooplus ne prevzema nobene odgovornosti za ažurnost, pravilnost, popolnost in kakovost zagotovljene vsebine spletnega mesta in storitev. Izključena je vsakršna odgovornost v zvezi z uporabo informacij ali zanesljivostjo na njihovo pravilnost, razen če zoohit ali njegovi pooblaščenci niso ravnali z naklepom ali hudo malomarnostjo. Enako velja za škodo, ki izvira iz okvare programske opreme (aplikacija zoohit). To velja tudi za neposredno škodo, posledično škodo in izgubo dobička.

Ta izključitev ne velja za telesne poškodbe, življenjsko in zdravstveno ogrožajoče škode ter v primeru odgovornosti po zakonu o odgovornosti za izdelke in v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti (naložene obveznosti). Naložene obveznosti so tiste obveznosti, ki v prvi vrsti omogočajo ustrezno izvedbo pogodbe in izvedbo, na katere se lahko pogodbeni partner zanese.

3.3 V primeru neposrednih ali posrednih sklicevanj na zunanja spletna mesta (povezave ali hiperpovezave), se zoohit loči od vsebine teh zunanjih spletnih mest. zoohit ne odgovarja za ta spletna mesta, niti za zunanje vsebine. Za to je izključno odgovoren ponudnik teh spletnih mest ali osebe, ki so odgovorne za zunanjo vsebino.

4. Spremembe računa zoohit, storitve in Pogoji uporabe

4.1 zoohit lahko kadarkoli spreminja funkcije računa zoohit, storitev zoohit (zlasti aplikacije zoohit, Profil "Moj hišni ljubljenček") in Pogoje uporabe, da upošteva spremembe zakonodaje, neravnovesja med dajatvami in protidajatvami, ki lahko nastanejo naknadno ali zaradi vrzeli v predpisih. Sprememba je mogoča tudi za ponujanje novih storitev, prilagajanje starih storitev ali njihovo ukinitev. zoohit lahko tudi na splošno ukine račun zoohit.

4.2 V primeru spremembe bodo novi Pogoji uporabe uporabniku poslani po e-pošti. Šteje se, da se uporabnik z novimi Pogoji uporabe strinja, razen če zoohitu v 15 dneh po prejemu novih Pogojev uporabe pošlje ugovor. Ugovor lahko vložite tako, da zahtevate izbris računa zoohit prek službe za stranke zoohit ali tako, da ugovor oddate pisno. zoohit bo uporabnika obvestil o obstoju te pravice do ugovora v obvestilu o spremembi in da se šteje, da so spremembe odobrene, če uporabnik v 15 dneh od prejema obvestila o spremembi pisno ne ugovarja.

V primeru ugovora bo uporabnikov račun izbrisan dva tedna po prenehanju roka za ugovor, uporabniška pogodba pa bo preklicana. Izbris računa bo samodejno prekinila uporabnikovo sodelovanje v drugih storitvah zoohit.

5. Izbris in prekinitev sodelovanja

5.1 zoohit lahko izbriše uporabnikov račun zoohit in v celoti prekliče uporabniško pogodbo ali prekine sodelovanje z uporabnikom na storitvi, če uporabnik krši te Pogoje uporabe ali če obstajajo drugi upravičeni razlogi s strani zoohita (zlasti utemeljen sum manipulacije) (več registracij)), zloraba podatkov ali identitete, goljufija ali uporaba v komercialne namene ali naročila v količinah, ki niso običajne za gospodinjstvo). Če zoohit izbriše uporabnikov račun zoohit in/ali prekine sodelovanje z uporabnikom na eni ali več storitvah, se uporabnik ne sme znova registrirati brez izrecnega soglasja zoohita.

5.2 Izbris iz računa zoohit in/ali prekinitev sodelovanja z uporabnikom na eni ali več storitvah sta mogoča kadarkoli.

5.3 Izbris iz računa zoohit pomeni, da uporabnik ne bo več mogel sodelovati v nadaljnjih storitvah. To prav tako pomeni, da uporabnik na primer ne bo več mogel uporabljati aplikacijo zoohit in da bodo kakršnekoli zbrane zooTočke ali drugi popusti prenehali veljati.

II. Profil "Moj hišni ljubljenček"

Profil "Moj hišni ljubljenček" (v nadaljnjem besedilu "Moj hišni ljubljenček") je ena od storitev, ki jih ponuja zoohit. Ustvarite lahko do deset profilov ljubljenčkov. Kadarkoli lahko urejate ali izbrišete profil ljubljenčkov. Račun zoohit bo obstajal ne glede na to, ali ustvarite profil "Moj hišni ljubljenček", dokler računa zoohit uporabnik ali zoohit ne izbriše.