PSD2 - nova evropska plačilna direktiva

Draga zoohit stranka,

Želimo vas obvestiti o pomembnih spremembah pri plačilih preko spleta:

Septembra 2019 bo po vsej Evropski uniji (EU) in Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) začela veljati nova direktiva EU o urejanju plačilnih storitev in ponudnikov plačilnih storitev.

PSD2 v pregledu:

Direktiva EU PSD2 (kratica za angleški izraz Payment Service Directive) zadeva vse načine plačila preko spleta. Kakšna bo vaša nova identifikacija je odvisno od vaše banke, spletna trgovina na to nima nobenega vpliva.

Cilj tega postopka je nadaljnja zaščita potrošnikov pri uporabi spletnih plačilnih storitev in dokaz, da za spletnim plačilom s kreditno kartico res stoji sam lastnik kartice. Za vas kot stranko je tako spletno plačilo še bolj varno!

V skladu z direktivo obstajajo tri vrste preverjanja pristnosti oziroma identifikacije:

  • Znanje, kot je na primer geslo, odgovor na skrivno vprašanje ali PIN
  • Last, kot je vaš pametni mobilni telefon, pametna ura, token
  • Skladnost (biometrični podatki), kot je vaš prstni odtis, skeniranje oči, struktura obraza

Vsako plačilo zahteva uporabo dveh različnih ločenih načinov za preverjanje identitete.

Z namenom nadaljnje zagotovitve udobnega nakupovanja preko spleta in da postopek preverjanja identifikacije ni preveč zahteven, je bilo dogovorjenih nekaj izjem oziroma posebnih predpisov:

  • Za majhne zneske, katerih vrednost nakupa je manjša od 30 €, zaenkrat ni potrebna dodatna identifikacija
  • Tekoča plačila, kot so na primer mesečna plačila za spletne storitve, ne spadajo pod direktivo PSD2
  • Spletnega trgovca, ki mu zaupate, je možno umestiti tudi na poseben seznam ("white list"). To deluje le, v kolkor vaša banka ponuja to možnost in se strinja z izbiro stranke.

Za vse dodatne informacije o direktivi in postopkih, ki jih ponujajo banke, se obrnite neposredno na vašo banko.