Splošne informacije o varstvu podatkov (člen 13 GDPR) za anketirance

1. Kdo je odgovoren za obdelovanje podatkov in na koga se lahko obrnete?

zooplus SE, Sonnenstrasse 15, D-80331 München, Nemčija; e-pošta: service@zoohit.si.

2. Ali lahko ugovarjam obdelavi podatkov oz. umaknem soglasje in če da, kako?

Soglasje za obdelavo vaših podatkov lahko kadar koli prekličete. Če se želite odpovedati sodelovanju v anketah, pošljite e-poštno sporočilo na naslov service@zoohit.si z navedbo vašega preklica. Upoštevajte, da bomo vaše podatke po analizi lahko anonimizirali in vas kasneje morda ne bomo mogli več identificirati glede spoštovanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

3. Kateri podatki se obdelujejo in s kakšnim namenom?

Informacije o strankah

ID prejemnika, ID stranke, ID naročila in e-poštni naslov, nakupovalno vedenje (če ste pri nas že opravili nakup).

Ti podatki bodo uporabljeni za sporočanje in/ali pošiljanje spodbud zmagovalcem/udeležencem. V nekaterih primerih bodo ti podatki uporabljeni tudi za nadaljnjo analizo podatkov z namenom ustvarjanja segmentov strank.

Člen 6 (1) (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (soglasje)

Socialno-demografski podatki

Te informacije bodo uporabljene za ustvarjanje segmentacije strank na podlagi skupinske analize podatkov, osredotočene na raziskovanje podobnosti med udeleženci. Zbrani ne bodo nobeni občutljivi osebni podatki.

Člen 6 (1) (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (soglasje)

Nastavitve in mnenja

Podatki bodo obdelani z namenom izdelave profila za različne segmente kupcev. Analiza se bo izvajala samo na ravni skupine.

Člen 6 (1) (a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (soglasje)

4. Komu še pošiljamo podatke in v kakšne namene?

Vsi zgoraj omenjeni podatki bodo posredovani naslednjim ponudnikom storitev:

quantilope GmbH Charlottenstrasse 26 20357 Hamburg, Nemčija

Spletno programiranje anket, nudenje anketnih povezav, gostovanje anket, nudenje anketnih podatkov.

Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Irska

Spletno programiranje anket, nudenje anketnih povezav, gostovanje anket, nudenje anketnih podatkov.

Optimal Workshop, Level 2, 2-12 Allen St, Te Aro, Wellington 6011, Nova Zelandija

Spletno programiranje anket, nudenje anketnih povezav, gostovanje anket, nudenje anketnih podatkov.

5. Ali pošiljamo podatke tretji državi?

Ne.

6. Kako dolgo shranjujemo vaše podatke?

Rezultati ankete se lahko uporabijo za analizo v kombinaciji z vašimi osebnimi podatki (ID prejemnika/ID stranke/e-poštni naslov/nakupovalno vedenje), razen če je vaše soglasje v tem času umaknjeno in ga nato lahko anonimizirajo za dolgoročno shranjevanje.

V nekaterih raziskavah se lahko pridobi ID naročila in ta ne bo anonimiziran za dolgoročno shranjevanje.

7. Ali je posredovanje osebnih podatkov potrebno iz pravnih ali pogodbenih razlogov?

Ne.

8. Ali obstaja avtomatizirano odločanje na podlagi vaših osebnih podatkov ali profiliranja po členu 22?

Ne.

9. Kakšne so vaše pravice?

Imate pravico, da kadar koli od podjetja zoohit zahtevate potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke, in pravico do informacij o teh osebnih podatkih. Imate tudi pravico do popravka, izbrisa in omejitve obdelave podatkov ter pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov ali prekličete svoje soglasje za obdelavo podatkov ali zahtevate prenos podatkov. Za kakršne koli potrebe ali zahteve po informacijah, preklice ali ugovore glede obdelave podatkov pošljite e-poštno sporočilo naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov ali zgoraj navedenim kontaktnim podatkom. Poleg tega se imate pravico pritožiti nadzornemu organu, kadar pride do kršitve zasebnosti.

10. Posebne informacije o pravici do ugovora

1. Pravica do ugovora glede na posamezen primer

Imate pravico, da kadar koli iz svojih razlogov ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v skladu s členom 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (obdelava podatkov na podlagi ravnotežja interesov). To velja tudi za profiliranje, ki temelji na tej določbi v smislu čl. 4 št. 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov za posvetovanje s strankami in storitve za stranke ter za prodajne namene. Če vložite ugovor, se vaši osebni podatki ne bodo več obdelovali, razen če zoohit dokaže prepričljive zakonite razloge za obdelavo, ki odtehtajo vaše interese, pravice in svoboščine ali če je obdelava namenjena uveljavljanju, izvrševanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

2. Pravica do ugovora glede obdelave podatkov za namene neposrednega trženja

zoohit lahko vaše podatke obdeluje tudi za neposredno trženje, v kolikor nam to dovoljuje zakonodaja. Imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, za namene takega oglaševanja, ne da bi pri tem nastali stroški prenosa v skladu z osnovnimi cenami. To velja tudi za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, za te namene ne bomo več obdelovali vaših osebnih podatkov. Ugovor je lahko brezplačen. Kontaktne podatke lahko najdete v 1. razdelku.

11. Kje lahko najdem pooblaščeno osebo za varstvo podatkov?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstrasse 54, 80636 München, e-pošta: ph@hwdata.de.

Nazadnje posodobljeno: 30.11.2023